บริษัท ริชวันทูไนน์ จํากัด ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 20 เดือนมีนาคม ปี 2563  รูปแบบของธุรกิจเป็นธุรกิจแบบเครือข่าย ซึ่งเน้นการบริหารจัดการแบบ  Smart Operation System  ไม่ว่าจะเป็นทั้ง ระบบ Hardware Software และ Ai เข้ามาดูแลแบบครบวงจร ทั้งการสั่งสินค้า การส่งสินค้า การสั่งซื้อ และการจ่ายผลตอบแทน รวมถึงการให้ข้อมูลการตลาดและเครืองมือต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ทุกๆท่าน
ในส่วนของแผนธุรกิจให้ความสำคัญกับสินค้าท่ีตอบโจทย์เรื่องสุขภาพเป็นหลักและเน้นต้องมีราคาที่ต่ำ ที่ให้ผลตอบแทนเรื่องของ  PV ที่เหมาะสม ร่วมกับการวางแผนธุรกิจที่เข้าถึงง่ายและสามารถทําได้จริงโดยใช้ช่องทาง online และสื่อ Socail Media เป็นหลัก  ซึ่งภายในระยะเวลาไม่นานก็สามารถสร้างการยอมรับและความมั่นใจจากสมาชิกอย่างมากมาย